O nás


MUDr. Seidl Praktický lékař

Ordinace všeobecného praktického lékaře

Poskytujeme základní léčebně preventivní péči

Naše ambulance poskytuje zdravotní služby v rámci oboru všeobecné praktické lékařství.

Naše práce obnáší řešení všech zdravotních problémů, se zřetelem na sociálně ekonomické faktory a prostředí, ve kterém člověk žije a pracuje.

Naším cílem je zajistit občanům lékařskou péči odpovídající současným poznatkům vědy a poskytovanou způsobem, který odpovídá kulturní vyspělosti společnosti, a to vlastními silami na úrovni primární péče nebo efektivním využíváním specializovaných služeb sekundární nebo terciární péče.

Jsme partnerem projektů eHealth: Karty života ZP MV ČR a SIP ČPZP.

Používáme šifrovaný přenos lékařských zpráv a laboratorních výsledků prostřednictvím eZprávy (www.lekarskyemail.cz), systému MISE a CGM CLICKBOX.

Účastníme se Programu kvality péče AKORD.

Používáme moderní přístroje, které podrobujeme pravidelné kontrole a servisním prohlídkám od autorizované společnosti Medicton Group.

Provádíme rychlou diagnostiku CRP a vyšetření skrytého krvácení do stolice přístrojem QuikRead® go.

INR („Quicka“) vyšetřujeme přístrojem CoaguChek® XS.

Kvalitu měření můžeme doložit úspěšně absolvovanými cykly externího hodnocení kvality u společnosti QuickSeal International.

Točíme dvanáctisvodové EKG tabletovým EKG přístrojem iE10 od firmy QuickSeal.

Máme moderní holter tlaku WatchBP 03 Afib s detekcí atriální fibrilace.

Čekárna je vybavena čtečkou karet pojištěnce (i OP / ŘP) s vyvolávacím systémem. My o Vás víme, připravíme si zdravotní kartu, a podle času příchodu, zdravotního důvodu a stavu, který známe, si Vás zveme do ordinace.

Můžete se připojit k bezplatné Wi-Fi. SSID: MUDr._Seidl

Náš tým

Lékař:
MUDr. Seidl

Sestra:
Simona Horychová
Bc. Lenka Sadílková (rodičovská dovolená 2019-)

Sanitární a úklidové práce:
Ivana Obrovská