Registrace


Nový pacient.

Registrace nových pacientů

Registrujeme nové pacienty bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Registrace u nás je možná od 14 let věku a nejdříve za 3 měsíce od poslední registrace u jiného praktického lékaře.