Ochrana soukromí a podmínky užití

Provozovatelem internetových stránek www.jakubseidl.cz je MUDr. Jakub Seidl s.r.o., která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovatel tímto vydává podmínky užití internetových stránek www.jakubseidl.cz (dále jen "Podmínky"). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat internetové stránky www.jakubseidl.cz. Před užíváním internetových stránek www.jakubseidl.cz se proto prosím s obsahem Podmínek seznamte.

Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat internetové stránky www.jakubseidl.cz jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele v souladu s autorským zákonem. Přístup na internetové stránky www.jakubseidl.cz a jejich užití je bezplatné.

Některé z informací publikovaných na internetových stránkách www.jakubseidl.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací, které jsou z jiných zdrojů převzaty.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním internetových stránek www.jakubseidl.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek www.jakubseidl.cz. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek www.jakubseidl.cz.

S výjimkou těchto Podmínek nemá zveřejnění jakýchkoli údajů či informací na internetových stránkách www.jakubseidl.cz povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem sítě internet, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

Veškeré informace uvedené na internetových stránkách www.jakubseidl.cz jsou pouze informativní povahy.

Internetové stránky www.jakubseidl.cz používají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google").

Služba Google Analytics používá soubory "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání internetových stránek www.jakubseidl.cz jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání internetových stránek www.jakubseidl.cz (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání internetových stránek www.jakubseidl.cz a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na internetových stránkách www.jakubseidl.cz a užívání internetu vůbec.

Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Více na "Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů".

Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce internetových stránek www.jakubseidl.cz.

Používáním internetových stránek www.jakubseidl.cz souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

Podmínky užívání stránek www.jakubseidl.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

Podmínky byly zveřejněny dne 1. 9. 2017.